Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Overig

Zeevaart in Europa moet onherroepelijk minder uitstoten

De Europese politiek is het op 23 maart definitief eens geworden over het FuelEU Maritime Initiative. Dat is een nieuwe klimaatwet die zeeschepen (>5000 ton) tot vergroening dwingt. In 2050 moet de zeescheepvaart in Europa een CO2-emissiereductie van 80% hebben bereikt, te beginnen met een vermindering van 2% in 2025 en 6% in 2030. Elke vijf jaar daarna zal het emissieplafond lager en lager worden. Ook de binnenvaart zou in de toekomst onder dit plafond kunnen vallen. Weekblad Schuttevaer gaat in gesprek met Europarlementariër Vera Tax (PvdA), die namens de Europese sociaaldemocraten over de wet onderhandelde.

‘Met deze wet hebben we een wereldprimeur. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn toentertijd geen afspraken gemaakt over de uitstoot van de zeevaart. Maar we moeten eerlijk zijn en schadelijke uitstoot samen verminderen. Dan moet de scheepvaart ook een bijdrage leveren. Vooral nu we agrarische sector bijvoorbeeld veel in het nieuws hebben, hoor je veel mensen vragen: “En de scheepvaart dan?”. Met deze wet komt er vanaf 2025 een plafond op de uitstoot van de zeevaart. En naar de toekomst toe, daalt dit plafond. Ook worden schepen vanaf 2030 verplicht walstroom te gebruiken in Europese havens.’

Vanaf 2035 moet er 14,5% vermindering zijn, vanaf 2040 31%, vanaf 2045 62% en vanaf 2050 80%. Dat is strenger dan de doelen van de Europese Commissie.

‘Ja, die percentages zijn de ambitieuze doelstelling van het Europees Parlement. Vanuit de Commissie waren er inderdaad iets lagere doelstellingen, met een totale emissiereductie in 2050 van 75%. Maar een groot deel van het parlement zou zelfs 100% reductie willen hebben. Dit is dus een compromis.’

Zal die 100% emissiereductie ooit worden gehaald?

‘Die 80% is de inzet van nu, omdat daar politieke consensus over bestaat. Vanaf 2025 beginnen we met een reductie van 2%. Zo blijven in balans met andere sectoren.’

Dus als andere sectoren wel 100% reductie kunnen bereiken, moet ook de scheepvaart daaraan geloven?

‘Ja, de wet wordt voor het eerst herzien in 2028. Vier jaar later doen we dat nog een keer. Zo kijken we of we onze doelstellingen moeten aanpassen.’

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer.nl