Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Zeilende Zeevaart

Windcoop verandert het zeevervoer op ecologisch vlak

Windcoop exploiteert containerschepen die grotendeels worden voortgestuwd door windenergie, die onuitputtelijk, schoon en gratis is. Deze innovatieve zeilschepen dragen bij aan de ontwikkeling van een koolstofarm transport. De eerste zeilende lading gaat in 2023 in gebruik. Het is de ambitie dat het eigendom wordt van een groot aantal reders die de transitie van maritiem transport willen versnellen.

Windcoop is coöperatief gestructureerd en biedt iedereen (particulieren, bedrijven en gemeenschappen) de mogelijkheid om lid te worden om zo een nieuw rederijmodel aan te bieden. Dit vooruitstrevende project zal alle belanghebbenden in staat stellen een koolstofarm vervoersmodel te ontwikkelen, met oog voor mens en milieu.

Het schip Windcoop is 85 meter lang en is geoptimaliseerd om de beste zeilprestaties te behalen. Het zal vanaf 2025 operationeel zijn op onze eerste lijn Frankrijk-Madagaskar.

Lees het gehele artikel op de bron: WindCoop