Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Zeilende Zeevaart

Wind for good(s)

Tegenwoordig is 90% van de wereldhandel in goederen afhankelijk van maritiem transport, dat verantwoordelijk is voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de impact op het milieu te verminderen, ontwikkelen belanghebbenden baanbrekende technologie om het zeevervoer koolstofarm te maken en ontwerpen ze innovatieve schepen die zowel efficiënt als groen zijn.

Wind for Goods wordt sinds 2021 georganiseerd door het bureau Nantes Saint-Nazaire Développement en is vandaag het enige internationale evenement gewijd aan door wind aangedreven scheepvaart. In 2023 vindt het plaats op 1 en 2 juni, in Nantes Saint-Nazaire.

Het brengt alle leiders in de sector samen om de concrete oplossingen en innovaties te presenteren die het vrachtvervoer over zee koolstofvrij zullen maken, en om de belangrijkste voordelen en uitdagingen van deze sector, die werkt aan de bescherming van ons maritieme milieu, te bespreken.

Voor meer info kijk je hier