Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Overig

Wereldwijde maritieme sector bereikt akkoord over CO2-reductiedoelstelling

De Internationale Maritieme Organisatie IMO, toezichthouder op de zeer vervuilende scheepvaartindustrie, heeft vrijdag een baanbrekende deal gesloten om haar doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen te verbeteren, maar groene campagnevoerders zeiden dat het veel te kort schoot.

Vergeleken met de niveaus van 2008, stemde de wereldwijde scheepvaartregulator van de Verenigde Naties ermee in om de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen “met ten minste 20 procent te verminderen, waarbij wordt gestreefd naar 30 procent, tegen 2030” en “met ten minste 70 procent, gestreefd naar 80 procent, door 2040”, aldus de overeenkomst. En een streven naar netto nul halverwege deze eeuw.

De Internationale Maritieme Organisatie beschreef de deal als “historisch”, eraan toevoegend dat het “zich blijft inzetten voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart en er met spoed naar streeft deze zo snel mogelijk uit te faseren”. De IMO zei dat de “koolstofintensiteit” van schepen naar verwachting in de loop van de tijd zal afnemen met “verdere verbetering van de energie-efficiëntie” van nieuwe schepen. De deal kwam tot stand na een vijfdaagse bijeenkomst op het hoofdkantoor van de IMO in Londen, bijgewoond door vertegenwoordigers uit 100 landen.

De bijeenkomst van de Marine Environment Protection Commission zette klimaatgevoelige landen – met name eilanden in de Stille Oceaan – en rijkere landen tegenover grote exporteurs zoals China.

‘Vage’ deal
Verschillende landen en ngo’s met een focus op klimaat keurden de overeenkomst af, omdat ze vonden dat deze onvoldoende was in het kader van het historische klimaatakkoord van Parijs. De ngo’s willen in plaats daarvan dat de scheepvaartsector tegen 2030 een reductie van 50 procent doorvoert en tegen 2040 koolstofneutraliteit realiseert.”In plaats daarvan is het afgesproken ambitieniveau ver beneden wat nodig is om er zeker van te zijn dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft, en de taal lijkt vaag en vrijblijvend te zijn”, zei John Maggs, president van de Clean Shipping Coalition.

Lees het gehele artikel op de bron: Digital Journal

Ook de Netherlands Maritime Technology vindt de uitkomst van de besprekingen ‘minder harde ambitie dan gehoopt maar beter resultaat dan verwacht’ in dit artikel.

Of lees het artikel in het FD: Mondiale deal lagere uitstoot scheepvaart oogst bijval en kritiek