Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Overig

Welke brandstoffen bieden kansen voor een duurzamere scheepvaart?

Nu de wereld op weg is naar een duurzamere toekomst, wordt de behoefte aan schonere en efficiëntere brandstoffen steeds belangrijker. Dit geldt met name voor de vrachtscheepvaart, die verantwoordelijk is voor het vervoer van ongeveer 90% van de wereldhandel. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het ontwikkelen van nieuwe duurzame brandstoffen voor de vrachtvaart die milieuvriendelijker zijn en een lagere ecologische voetafdruk hebben. In dit artikel bespreken we enkele van de nieuwe duurzame brandstoffen die worden ontwikkeld voor de vrachtvaart.

LNG (vloeibaar aardgas)
Liquefied Natural Gas (LNG) is een populair alternatief voor traditionele scheepsbrandstoffen zoals zware stookolie (HFO) en gasolie voor de scheepvaart (MGO). Het wordt gemaakt door aardgas af te koelen tot een vloeibare toestand, waardoor het volume 600 keer kleiner wordt, waardoor het gemakkelijker te vervoeren en op te slaan is. LNG is veel schoner dan traditionele scheepsbrandstoffen en stoot aanzienlijk minder zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) en fijnstof uit. Het produceert ook tot 30% minder koolstofdioxide (CO2) dan HFO en MGO. Op dit moment worden veel grote vrachtschepen gebouwd met motoren die op LNG draaien. Wat LNG op de lange termijn interessant maakt is een geleidelijke en realistische overgang naar bio- en e-LNG (synthetische LNG, gemaakt m.b.v. zonne- of windenergie) in de toekomst.

Biobrandstoffen
Biobrandstoffen worden gemaakt van hernieuwbare organische materialen zoals afgewerkte plantaardige olie, dierlijke vetten en plantaardige oliën. Ze zijn een populair alternatief voor traditionele scheepsbrandstoffen omdat ze koolstofneutraal zijn, wat betekent dat ze bij verbranding netto geen broeikasgassen uitstoten. Biobrandstoffen kunnen zonder aanpassingen in bestaande motoren worden gebruikt, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor scheepseigenaren die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen zonder te investeren in nieuwe apparatuur. Er zijn echter zorgen over de duurzaamheid van biobrandstoffen, omdat ze kunnen bijdragen aan ontbossing en veranderingen in landgebruik als ze niet op verantwoorde wijze worden geproduceerd.

Waterstof
Waterstof is een alternatieve brandstof die de laatste jaren in de belangstelling staat. Het kan worden geproduceerd uit verschillende bronnen, waaronder hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Bij verbranding produceert waterstof alleen waterdamp, waardoor het een emissievrije brandstof is. Waterstof is momenteel echter niet overal verkrijgbaar en de productie van waterstof is energie-intensief, waarvoor aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit nodig zijn. Dit betekent dat waterstof momenteel duurder is dan traditionele scheepsbrandstoffen en dat het enige tijd kan duren voordat het een haalbare optie wordt voor de vrachtvaart.

Methanol
Methanol is een kleurloze vloeistof die kan worden geproduceerd uit verschillende bronnen, waaronder aardgas, steenkool en biomassa. Het is een veelbelovend alternatief voor traditionele scheepsbrandstoffen omdat het met slechts kleine aanpassingen kan worden gebruikt in bestaande motoren. Methanol is ook relatief goedkoop en produceert aanzienlijk minder emissies dan traditionele scheepsbrandstoffen. Er zijn echter zorgen over de duurzaamheid van methanol, omdat het kan bijdragen aan ontbossing en verandering in landgebruik als het niet op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Gebruik van meer e-methanol op termijn is een reëele mogelijkheid.

Ammoniak
Ammoniak is een kleurloos gas dat kan worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Het is een veelbelovend alternatief voor traditionele scheepsbrandstoffen omdat het een hoge energiedichtheid heeft en bij verbranding netto geen broeikasgasemissies produceert. Ammoniak is echter giftig en moet met zorg worden behandeld, en vereist aanzienlijke infrastructuurinvesteringen voor transport en opslag. Het is momenteel ook duurder dan traditionele scheepsbrandstoffen, waardoor het minder aantrekkelijk is voor scheepseigenaren.

Er zijn dus verschillende nieuwe duurzame brandstoffen in ontwikkeling voor de vrachtvaart, elk met hun eigen voor- en nadelen. Terwijl LNG en biobrandstoffen momenteel de meest gebruikte alternatieven zijn voor traditionele scheepsbrandstoffen, is er een groeiende belangstelling voor waterstof, ammoniak en methanol als duurzame alternatieven. Naarmate de wereld verder evolueert naar een duurzamere toekomst, zullen we waarschijnlijk een verschuiving zien naar deze nieuwe duurzame brandstoffen in de vrachtscheepvaart. De ontwikkeling en acceptatie van deze brandstoffen vereist echter aanzienlijke investeringen in infrastructuur, technologie en regelgeving om ervoor te zorgen dat ze op duurzame wijze worden geproduceerd en gebruikt. Daarnaast is de hoeveelheid e-brandstoffen die nodig is voor de huidige scheepvaart en luchtvaart nog moeilijk duurzaam te produceren.

Lees voor meer info ook een ander artikel in Offshore Energy Multifuel future is on the cards as companies ready to run their fleets on 3 or more fuels simultaneously