Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Zeilende Zeevaart

Wat als zeilen opnieuw een revolutie teweeg zouden kunnen brengen in de scheepvaart?

Een project van Smart Green Shipping en de Universiteit van Southampton heeft tot doel windenergie naar vrachtschepen te brengen, waarbij wordt ingezet op de integratie van zeilen om het zeevervoer duurzamer te maken. Met het verstrijken van de tijd is windenergie vervangen door fossiele brandstoffen, en dat is nu de energiebron die nog steeds wordt gebruikt voor het overgrote deel van het vervoer over zee.

Nu vrachtschepen verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen, is een team van onderzoekers van de Universiteit van Southampton, in samenwerking met Smart Green Shipping, van plan deze uitstoot te verminderen door het gebruik van windenergie.

SmartShip fastrig zeilen
Om de schepen duurzamer te maken, wil het onderzoeksteam een set FastRig vleugelzeilen installeren, ontwikkeld door Smart green charging. Dit soort stijve zeilen lijkt op de vleugel van een vliegtuig en kan vast aan het dek van elk schip worden bevestigd. Op deze manier kunnen ze de windenergie die wordt gebruikt om het schip te verplaatsen, beheren zonder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Dit nieuwe concept zal de komende twee jaar worden getest op het koopvaardijschip Pacific Grip, een 105 meter lang Brits schip, waar 20 meter hoge intrekbare FastRig-zeilen zullen worden gemonteerd.

Door middel van deze studie wil het team de interactie tussen de zeilen en de hydrodynamica van het schip begrijpen om nauwkeurige voorspellingen te doen over de prestaties van het schip, een van de belangrijkste punten is het brandstofverbruik.

Dit project kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen en de duurzaamheid van de maritieme transportsector verbeteren.

Lees het gehele artikel op de bron: BobFM

Afbeelding: FastRig zeilen ontwikkeld door Smart Green Shipping