Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Wind ondersteuning

Ontwikkelingen in het maritiem innovatief ecosysteem van Noord-Nederland

Op 13 juni lichtte Guus van der Bles, Directeur Ontwikkeling van Conoship, in zijn lezing het project “Green and Digital Maritime Innovation Ecosystem Northern Netherlands” (GDMIEN-NL) en recente ontwikkelingen toe aan KNVTS-leden. Dit leidde ook tot een artikel van Conoship International in SWZ Maritime, dat deze presentatie weerspiegelt.

De start van project GDMIEN-NL
Afgelopen jaar bundelde de maritieme sector in Noord-Nederland haar kennis en expertise om de technologie te realiseren die nodig is voor de ‘groene’ scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw. Deze “Green Maritime Coalition” is geïnitieerd door de Groninger Maritime Board en Conoship International. Met dit GDMIEN-NL-project ontstaat een ecosysteem voor de Green Maritime Coalition, die voorop wil lopen in de transitie naar grootschalige emissievrije scheepvaart en digitale scheepsbouw.

Het project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en op woensdag 13 juli 2022 overhandigde gedeputeerde van de Provincie Groningen IJzebrand Rijzebol een cheque aan Conoship International, de coördinator van dit innovatieproject. Het consortium van 21 technologieontwikkelaars, rederijen, scheepswerven, toeleveranciers, laboratoria, hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen ontving de Europese subsidie (EFRO) om deze ontwikkelingen te ondersteunen.

Waardeketen 2: Wind Assisted Propulsion
Eerste projectpartners: Econowind, Eekels Technology, NHL Stenden Hogeschool (Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)), Scheepswerf Bijlsma Wartena, , en Conoship International

De partners in deze waardeketen streven naar uitbreiding en opschaling van de ontwikkeling en productie van de “VentoFoils”: hulpwindvoortstuwingseenheden voor schepen, gebaseerd op zuigvleugeltechnologie. Na de succesvolle “Proof-of-Concept” van kleinere 10 meter en 16 meter VentoFoil systemen op kustschepen, geproduceerd door Econowind BV, onderzoeken partners de ontwikkeling van 30 meter VentoFoils XL. Deze installaties kunnen ook economisch worden toegepast op veel grotere diepzeeschepen.

Er is vanuit de hele wereld een sterke groei van de vraag naar hulpwindvoortstuwing voor dit soort schepen. Het ontwikkelen, testen en demonstreren van een prototype zal naar verwachting een stroom aan opdrachten opleveren, waarvoor nieuwe productiefaciliteiten worden ontwikkeld en gebouwd voor de grootschalige serieproductie van “VentoFoils XL” (30-50 meter hoogte).

Lees het gehele uitgebreide artikel op de bron: SWZMaritime