Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Wind ondersteuning

Klimaatgeld van Jetten voor de Zeevaart

Vorige week heeft klimaat- en energieminister Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen om tot zestig procent CO2-reductie in 2030 te komen. Voor het opschalen van innovatieve duurzame aandrijftechnieken in de zeevaart is 111,3 miljoen euro gereserveerd. Volgens de plannen wordt dit bedrag in de periode 2025 tot en met 2030 uitgegeven in stappen van 18,5 miljoen euro per jaar.

Het plan is nadrukkelijk gericht op het opschalen van innovatieve duurzame aandrijftechnieken in de zeevaart. Dit sluit volgens redersvereniging KVNR perfect aan op het Maritiem Masterplan voor klimaatneutrale schepen dat mogelijk al eerder zal starten. Bij dat masterplan ligt de focus op het ontwikkelen en in de praktijk demonstreren van aandrijftechnieken. Met beide plannen doet het Nederlandse maritieme cluster wereldwijd mee in de top van de maritieme verduurzaming. Concrete doelstelling is dat in 2030 al met tientallen klimaatneutrale zeeschepen van Nederlandse reders wordt gevaren.

Het is voor het eerst dat het kabinet met zo’n groot bedrag komt voor de verduurzaming van zeeschepen. Het is een hele mooie stap dat het kabinet hiermee kiest voor het stimuleren van de verduurzaming van de zeevaart, ondanks dat de zeevaart niet onder het nationale emissiedoel valt.De details over de opschalingsplannen ontbreken nog en zullen nog verder moeten worden uitgewerkt, maar de KVNR juicht de ontwikkeling ervan toe. Daarnaast zijn ook de beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieve brandstoffen cruciaal.

Aanvullend is 40 miljoen euro gereserveerd voor het uitbreiden van de walstroomfaciliteiten in Nederlandse havens, dit komt bovenop de 150 miljoen euro die eerder al was aangekondigd.

Bron: Zicht op Zeevaart van de KNVR

Bekijk hier de Kamerbrief van de minister

Afbeelding: screenshot uit Duurzame Scheepvaart MGZN