Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Overig

IMO bekijkt strategie voor broeikasgassen; MEPC 80 van start

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 80e sessie is geopend bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Na enkele maanden onderhandelen zal de MEPC 80-sessie naar verwachting een verbeterde IMO-strategie voor broeikasgassen aannemen. Concreet zal de IMO-BKG-strategie concrete doelstellingen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen voor de sector bevatten en zal naar verwachting een reeks technische en economische maatregelen schetsen die moeten worden ontwikkeld om de wereldwijde scheepvaart op een ambitieus pad te zetten voor het uitfaseren van de uitstoot van broeikasgassen.

De onderhandelingen zijn ver gevorderd en zullen worden voortgezet tijdens de Intersessionele Werkgroep voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door schepen (ISWG-GHG 15), die de week voor MEPC 80 bijeenkwam. Verwacht wordt dat tijdens MEPC 80 een werkgroep zal worden opgericht om de ontwerpstrategie af te ronden, na plenaire verklaringen.

Verschillende overheden en NGO’s hebben aangedrongen op een reductie van de uitstoot met 50 % in 2030. Voor andere partijen gaat dat te snel. Onderhandelingen zullen uitwijzen of IMO mee wil gaan met de doelstelling van het Parijs Akkoord om de temperatuur wereldwijd niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen.

Afbeelding: IMO