Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Wind ondersteuning

Hoe Aurelia de uitstoot van Carisbrooke’s Vectis Pride wil verminderen

Aurelia heeft samengewerkt met Carisbrooke Shipping om nieuwe technologieën te implementeren die de SOX-, NOX- en CO2-emissies verminderen terwijl het laadvermogen zoveel mogelijk behouden blijft. Hiervoor heeft Aurelia een technisch voorstel voorbereid voor de Vectis Pride, met onder meer windondersteunde scheepsvoortstuwing en waterstof als brandstof. Met de technische expertise van Aurelia als bedrijf dat gespecialiseerd is in emissievrije scheepsbouwkundige oplossingen en de inzet van Carisbrooke om de uitstoot te verminderen, is dit project een belangrijke stap in de richting van het verminderen van de milieu-impact van de scheepvaart.

Aurelia ontwikkelde een technisch voorstel om Carisbrooke’s Vectis Pride een boost te geven. De Vectis Pride is een stukgoederenschip met een draagvermogen van 11.183 ton, een lengte van 123,95 meter, een breedte van 17,4 meter en een diepgang van 8,46 meter. Het voortstuwingssysteem bestaat uit één hoofdmotor van 3000 kW, twee hulpmotoren van elk 400 kW en één asgenerator van 525 kVA. Aan stuurboord staan twee kranen met een veilige werklast (SWL) van elk 80 ton op een straal van 15 meter.

De uitgevoerde analyse heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie om de snelheid van de Vectis Pride te verhogen tot 12 knopen door verschillende alternatieven van emissievrije technologieën voor te stellen voor een specifieke route tussen Spanje en Canada. Deze alternatieven zijn:

  • 35 x 5 meter Norsepower rotor op het hoofddek.
  • 16 x 2,8 meter Econowind Ventofoil zeilen op het hoofddek.
  • Nedstack brandstofcellen en waterstof als brandstof voor hotelladingen.

Alternatief I – Rotor
De bestudeerde rotor van 35 x 5 meter, met een ideale windconditie van 25 m/s en optimale richting, kan 2500 kW voortstuwingsvermogen equivalent leveren. Voor de gemiddelde windcondities in een jaar op de Vectis Pride-route is het gemiddelde nettovermogen van één rotor 345 kW. De snelheid die wordt bereikt met één rotor is 11,1 knopen. Door hier gebruik van te maken is de jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot 7,2 procent ten opzichte van de huidige status van het schip. De jaarlijkse brandstofbesparing zal ongeveer 144.500 USD/jaar bedragen.

De rotor bevindt zich aan de voorkant van het schip. Een versteviging van de luiken zal worden gedaan waar de rotorfundering wordt bevestigd. Het inklappen van de rotor is een optie wanneer dit nodig is in de haven of tijdens de navigatie. Voor de impact op de lading is het aantal containers dat van het hoofddek moet worden verwijderd wanneer dit alternatief wordt gebruikt 18 TEU (twenty-foot equivalent units).

Lees meer over de uitwerking van de andere alternatieven in SWZ Maritime

Afbeelding: de Vectis Pride met Rotor