Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Overig

Europees Parlement akkoord met emissiehandelssysyeem ETS

De plenaire vergadering van het Europees Parlement is op 18 april in ruime meerderheid akkoord gegaan met het belasten van brandstof voor zeeschepen in het kader van het Europees emissiehandelssysteem (ETS). De luchtvaart en de maritieme sector waren tot nu toe uitgesloten van een brandstofheffing, vooral uit concurrentieoverwegingen.

Europese luchtvaartmaatschappijen en rederijen zullen binnenkort, net zoals de industrie en de bedrijven, emissierechten moeten kopen om hun CO₂-uitstoot te compenseren. Voor de maritieme sector wordt 20 miljoen euro aan emissierechten in het Innovatiefonds voor verduurzaming van de maritieme sector en herstel van biodiversiteit gestort. Ook is overeengekomen dat offshore-schepen en kleinere schepen tussen de 400 en 5000 GT op termijn eveneens vanaf 1 januari 2024 onder het emissiehandelssysteem gaan vallen. Nu geldt dat dus voor schepen vanaf 5000 GT.

Flinke opgave
VVD-Europarlementslid en lid van de vervoerscommissie uit het parlement, Caroline Nagtegaal-van Doorn heeft intensief mee gewerkt aan het bereiken van het akkoord: “De transportsector moet haar uitstoot in 2050 met 90 procent verminderen. Dat is een flinke opgave. Als het gaat om investeren in duurzame technologie, zie ik zie dat zowel de lucht- als de zeevaart daar in Nederland al volop mee bezig zijn. Hierin moeten zij wat mij betreft worden gesteund. Ik ben daarom blij dat we het voor elkaar hebben gekregen dat beide deals financiële middelen bevatten om het gat tussen het gebruik van fossiele en schone brandstoffen te overbruggen, zodat we betaalbaar en schoon kunnen blijven vliegen en varen!’’

Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant

Foto: Zeevaart op Noordzeekanaal, © WvD