Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Zeilende Zeevaart

Emissievrij vrachtschip terug van eerste rondreis

Vandaag is het zeilende vrachtschip “De Tukker” teruggekomen van haar eerste reis. Deze reis begon enkele weken geleden in Amsterdam en bracht haar via verschillende Europese havens naar Portugal en terug naar Nederland. Onderweg werd een gemengde lading op duurzame wijze vervoerd. Het schip wordt voortgestuwd door zeilen en kan daarmee, ook over lange afstanden, emissievrij varen.

De bemanning is enthousiast over de zeileigenschappen van het schip, al zat het niet altijd mee. “Op de terugweg over de Atlantische Oceaan en in de Golf van Biscaye was er veel tegenwind. In die hoek kunnen de zeeën zich aardig opbouwen. Juist door zulke belevenissen, overheerst er bij aankomst in de haven een gevoel van overwinning.”

Uiteraard draait het bij deze onderneming niet om het avontuur. Het gaat erom een alternatief voor het zo vervuilende transport met containerschepen en vrachtauto’s aan te bieden. Daarbij is het niet alleen van belang om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het gaat ook om het voorkomen of oplossen van een scala aan andere milieubelasting. Zo zorgt het gebruik van de wind voor een betere luchtkwaliteit, door het verminderen van het verstoken van de zware stookolie van containerschepen, of de diesel die nog door de meeste vrachtauto’s wordt gebruikt. Bovendien is een zeilschip stil in het water, doordat er geen motor aanstaat, hiermee is het gehele onderwater ecosysteem, maar met name de dolfijnen en walvissen gebaat. Er zit ook een sociaal element aan zeilen, zowel aan boord als in de haven, is het een verbindende factor voor mensen en gemeenschappen.

Voor bedrijven die hun milieubeleid niet alleen in mooie folders, billboards en website pagina’s willen belijden, is het inrichten van hun logistiek met behulp van zeilschepen een uitgelezen kans om een tastbaar verschil te maken. Dit gebeurt slechts mondjesmaat. Het hele concept is namelijk nog weinig bekend. Vanuit Nederland varen er momenteel nog maar een handjevol zeilschepen met vracht. Dit zijn onder andere de Vrijbuiter, de Ide min en de al langer opererende Tres Hombres.

In Frankrijk is men al een stuk verder op het gebied van wind voortstuwing, daar worden op dit moment een aantal zeilende vrachtschepen gebouwd, die minimaal 10 maal zo groot zijn als de vanuit Nederland opererende schepen.

Nu er snel weer meer ervaring opgedaan wordt met deze wijze van duurzame logistiek, is de volgende stap dat er ook daadwerkelijk intensief gebruik van gemaakt gaat worden. “We zijn heel laat voor de natuur, maar heel vroeg voor de economie”, aldus Jorne Langelaan, oprichter van EcoClipper. Lachend voegt hij er aan toe: “Bedrijven zijn van harte welkom contact op te nemen om hun producten te laten verschepen. Maar dat geldt ook voor particulieren die mee willen varen. Wie het mysterie van de zee wil ontdekken kan nu bij ons aanmonsteren ”.

Kijk hier voor meer info

Afbeelding: “De Tukker” zeilend in het Engelse Kanaal Mei 2023 © capt. Paul Peleprat.