Zeilpost

Al het nieuws voor zeilende vrachtvaart en wind ondersteuning

Wind ondersteuning

CE Delft: Scheepvaart kan de CO2-uitstoot tegen het einde van het decennium met 50% verminderen

Volgens een nieuwe studie van onderzoeksbureau CE Delft kan de wereldwijde scheepvaartindustrie tegen het einde van het decennium de uitstoot met bijna 50% verminderen. Uit de analyse blijkt dat schepen tegen 2030 een emissiereductie van 36-47% kunnen bereiken ten opzichte van het niveau van 2008 door gebruik te maken van 5-10% zero- of near-zero-emissiebrandstoffen, windondersteunende technologieën en door de snelheid van schepen te ‘klimaatoptimaliseren’. De studie concludeert ook dat de kosten in verband met deze emissiereducties beheersbaar zouden zijn. Halvering van de uitstoot in dit decennium zou slechts ongeveer 10% toevoegen aan de totale kosten van scheepvaartoperaties, een bedrag dat in het niet zou vallen bij de kosten van klimaatgerelateerde schade voor de industrie en de samenleving als de scheepvaart er niet in slaagt de uitstoot te verminderen.

University College London schat dat elk jaar van inactiviteit dit decennium $ 100 miljard extra zal toevoegen aan de kosten van het koolstofarm maken van de scheepvaart. Deze bevindingen komen op het moment dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN op het punt staat in juli overeenstemming te bereiken over klimaatdoelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen door schepen te verminderen.

Groepen uit het maatschappelijk middenveld roepen de 175 lidstaten van de IMO op om dringend steun te verlenen aan de halvering van de emissies van de scheepvaart tegen 2030 en het bereiken van nul tegen 2040 om de industrie op het emissievrije traject te zetten dat nodig is om de limiet van 1,5 ° C voor temperatuuropwarming te bereiken die is overeengekomen in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Onlangs hebben ook scheepsbrandstofgroepen en -bedrijven, zoals H2Carrier en MAN Energy Solutions, de IMO opgeroepen om ambitieuzere tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 2040 vast te stellen.

“De wetenschap is kristalhelder: de uitstoot van de scheepvaart moet tegen 2030 gehalveerd zijn als we enige kans willen maken om de opwarming onder de 1,5 °C-temperatuurgrens van het Akkoord van Parijs te houden. Wat tot nu toe minder duidelijk was, was of dit mogelijk was zonder de handel te beïnvloeden. Nu weten we niet alleen dat het mogelijk is en dat de scheepvaart een duidelijk pad heeft om de klimaatimpact tegen 2030 te halveren, maar dat het dit ook kan doen tegen minimale kosten”, aldus John Maggs, Seas At Risk.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Transport & Environment, Seas at Risk, Ocean Conservancy en Pacific Environment.

Lees het gehele artikel op de bron: Offshore Energy